O festivalu

Bedtime stories at the witching hour
10 000 € cash prize

Filmfreeway

View movies »

BLACKSPHERE FILM FESTIVAL

 • Programová komise vybírá 270 filmů, které jsou promítány na BLACKSPHERE ONLINE FILM FESTIVAL a obdrží vavřín Official Selection of Online Screening Witching Hour BLACKSPHERE.
 • Na základě počtu zhlédnutí je vybráno 100 nejúspěšnějších snímků, které jsou promítány na BLACKSPHERE LIVE FILM FESTIVAL. Vybrané filmy obdrží vavřín Official Selection of Live Screening Witching Hour BLACKSPHERE.
 • Prvních 10 nejsledovanějších filmů navíc získává vavřín Finalist of Online Screening Witching Hour BLACKSPHERE.
 • První 3 nejsledovanější filmy navíc získávají trofej BLACKSPHERE, ubytování zdarma po dobu konání festivalu a vavřín Winner of Online Screening Witching Hour BLACKSPHERE.
 • 100 finalistů z BLACKSPHERE ONLINE FILM FESTIVAL jsou promítáni na BLACKSPHERE LIVE FILM FESTIVAL.
 • 10 nejlepších filmů vybírá publikum a získávají festivalovou trofej BLACKSPHERE a vavřín Finalist of Live Screening Witching Hour BLACKSPHERE.
 • 1 nejlepší film vybírá hlasováním publikum. Vítěz obdrží festivalovou trofej BLACKSPHERE, vavřín Winner of Live Screening Witching Hour BLACKSPHERE a 2000 EUR CASH PRIZE.
 • 1 nejlepší film vybírá hlasováním odborná festivalová porota. Vítěz održí festivalovou trofej BLACKSPHERE, vavřín Winner of Live Screening Witching Hour BLACKSPHERE a hlavní cenu festivalu 8000 EUR CASH PRIZE.

O NÁS

BLACKSPHERE je mezinárodní filmový festival, který spojuje online platformu promítání filmů s živým promítáním na závěr festivalu. Festival sestává ze dvou částí. První část, BLACKSPHERE ONLINE FILM FESTIVAL, probíhá online od září 2020 do června 2021. Druhá část, BLACKSPHERE LIVE FILM FESTIVAL, probíhá formou 48hodinového maratonu, v rámci kterého se vybrané filmy budou v České republice promítat v červnu 2021.

Průběh výběru audiovizuálních děl je následující. Ze všech přihlášených filmů evropská porota odborníků vybírá 270 filmů, které budou od září 2020 do června 2021 volně přístupné ke zhlédnutí po dobu 7 dnů na BLACKSPHERE online platformě na stránkách online televize www.binarycode.one. Každý den je přidán jeden nový film a je po dobu 7 dnů bezplatně zpřístupněn všem k online zhlédnutí. Následně se podle počtu zhlédnutí každého filmu vybírá 100 divácky nejúspěšnějších filmů, které se budou promítat v červnu roku 2021 v rámci 48hodinového BLACKSPHERE LIVE FILM FESTIVAL maratonu, který se bude konat v České republice. První tři místa ze 100 finalistů budou oceněna soškou BLACKSPHERE. Finalistům je nabídnuta možnost ubytování zdarma na BLACKSPHERE LIVE FILM FESTIVAL po celou dobu jeho konání.

Na závěr BLACKSPHERE LIVE FILM FESTIVAL se ze 100 promítaných finalistů vyberou dvě díla, kterým budou uděleny dvě ceny: Cena poroty a Divácká cena.

Cena poroty: Celkového vítěze BLACKSPHERE LIVE FILM FESTIVAL vybírá naše evropská porota odborníků ze 100 zúčastněných filmů. Vítěz obdrží speciální trofej, vavřín a hlavní cenu 8000 €.

Divácká cena: Akreditovaní diváci BLACKSPHERE LIVE FILM FESTIVAL po dobu 48 hodin hodnotí promítané filmy. Diváci svým hlasováním vybírají 10 nejúspěšnějších snímků a jejich tvůrci obdrží speciální cenu, vavřín a trofej BLACKSPHERE. Dále je vybrán hlavní vítěz divácké ceny a ten obdrží trofej BLACKSPHERE, vavřín a 2000 €.

48–HOUR BLACKSPHERE LIVE FILM FESTIVAL

Závěr festivalu probíhá formou 48hodinového filmového maratonu, který se bude konat v České republice v červnu 2021 a to konkrétně na adrese: Račí údolí 118, 790 70 Javorník. Během těchto 48 hodin se bude promítat všech 100 finalistů z předchozího BLACKSPHERE ONLINE FILM FESTIVAL. Zde je vyhlášení vítězů celého festivalu, rozdávají se trofeje a hlavní ceny. Dále probíhají dílny, workshopy a konzultace. Témata workshopů budou zveřejněna na stránkách www.binarycode.one v lednu 2021 a všem přihlášeným bude nabídka témat zaslána automaticky s nabídkou akreditace na BLACKSPHERE LIVE FILM FESTIVAL, a to společně s nabídkou ubytování a možnostmi rezervací.

CENY A OCENĚNÍ

V červnu 2021 se udělují ceny:

48–HOUR BLACKSPHERE LIVE FILM FESTIVAL:

 • BLACKSPHERE FILM FESTIVAL cena poroty: 8000 € cash prize, trofej BLACKSPHERE
 • BLACKSPHERE FILM FESTIVAL divácká cena: 2000 € cash prize, trofej BLACKSPHERE
 • BLACKSPHERE FILM FESTIVAL 10 divácky nejúspěšnějších filmů: trofej BLACKSPHERE

BLACKSPHERE ONLINE FILM FESTIVAL:

 • BLACKSPHERE ONLINE FILM FESTIVAL 1. místo: trofej BLACKSPHERE + postup do 48–HOUR BLACKSPHERE LIVE FILM FESTIVAL + ubytování zdarma
 • BLACKSPHERE ONLINE FILM FESTIVAL 2. místo: trofej BLACKSPHERE + postup do 48–HOUR BLACKSPHERE LIVE FILM FESTIVAL + ubytování zdarma
 • BLACKSPHERE ONLINE FILM FESTIVAL 3. místo: trofej BLACKSPHERE + postup do 48–HOUR BLACKSPHERE LIVE FILM FESTIVAL + ubytování zdarma
 • BLACKSPHERE ONLINE FILM FESTIVAL 100 online finalistů: postup do 48–HOUR BLACKSPHERE LIVE FILM FESTIVAL (platí pro všech 100 vybraných filmů z BLACKSPHERE ONLINE FILM FESTIVAL podle počtu zhlédnutí)
 • Všichni finalisté BLACKSPHERE ONLINE FILM FESTIVAL obdrží zdarma akreditace pro celý team na festival 48–HOUR BLACKSPHERE LIVE FILM FESTIVAL.

VAVŘÍNY

 • Official Selection of Online Screening Witching Hour BLACKSPHERE (270 filmů v online kole)
 • Official Selection of Live Screening Witching Hour BLACKSPHERE (100 finalistů online kola postupující do live festivalu)
 • Finalist of online screening witching hour BLACKSPHERE (10 divácky nejúspěšnějších filmů z BLACKSPHERE ONLINE FILM FESTIVAL, hodnoceno podle počtu zhlédnutí)
 • Finalist of Live Screening Witching Hour BLACKSPHERE (10 divácky nejúspěšnějších filmů během 48 hodin promítání na BLACKSPHERE LIVE FILM FESTIVAL)
 • Winner of Online Screening Witching Hour BLACKSPHERE – 1st place
 • Winner of Online Screening Witching Hour BLACKSPHERE – 2nd place
 • Winner of Online Screening Witching Hour BLACKSPHERE – 3rd place
 • Winner of Live Screening Witching Hour BLACKSPHERE – audience award
 • Winner of Live Screening Witching Hour BLACKSPHERE (absolutní vítěz celého festivalu, kterého vybírá porota ze 100 promítaných filmů během 48–HOUR BLACKSPHERE LIVE FILM FESTIVAL)

PRAVIDLA A PODMÍNKY

Podmínky pro účast na prvním ročníku BLACKSPHERE FILM FESTIVAL jsou jednoduché.

1) Každý přihlašující musí být vlastníkem přihlášeného audiovizuálního díla nebo musí mít autorská oprávnění toto dílo distribuovat.
2) Každý má právo přihlásit své audiovizuální dílo bez ohledu na jeho žánr, délku, datum výroby, věk tvůrců či jejich titulu, a to pokud sám uzná, že jeho film dosahuje základních filmových kvalit.
3) Může se přihlásit jakýkoli studentský, amatérský, profesionální film s libovolnou metráží i žánrem.
4) Přijímáme audiovizuální díla mohou být vytvořená jakoukoli technikou i způsobem vyprávění. Veškeré hrané filmy, animace, dokumenty, narativní i nenarativní díla jsou velice vítána.
5) Přijímáme filmy s ratingem G, PG, PG-13, R, NC-17.
6) Doba vzniku filmu není omezena.
7) Filmy s dialogy musí být poskytnuty společně s anglickými titulky.
8) Limit pro promítání na BLACKSPHERE ONLINE FILM FESTIVAL je 270 filmů. Tyto filmy vybírá ze všech přihlášených filmů odborná evropská porota.
9) Limit pro promítání na 48–HOUR BLACKSPHERE LIVE FILM FESTIVAL je 100 filmů. Tyto filmy jsou vybrány podle počtu zhlédnutí z 270 filmů promítaných během BLACKSPHERE ONLINE FILM FESTIVAL.
10) Všech 270 vybraných filmů do BLACKSPHERE ONLINE FILM FESTIVAL jsou nahrány na BLACKSPHERE online platformu, kde je každý film promítán vždy po dobu sedmi dnů. 100 filmů s největším počtem zhlédnutí na BLACKSPHERE online platformě postoupí do 48–HOUR BLACKSPHERE LIVE FILM FESTIVAL. BLACKSPHERE ONLINE FILM FESTIVAL je součástí pořadů online televize binarycode.one a je součástí jejich programu podporujícího tvorbu, umění a kulturní rozvoj.
11) Přijímáme filmy bez ohledu na jejich předchozí promítání v kinech, festivalech, muzeích atd.
12) Přihlášené audiovizuální dílo by se nemělo nacházet volně přístupné k online zhlédnutí, ovšem toto není podmínkou pro vyřazení filmu.
13) Poplatky za přihlášení filmu jsou nevratné, a to i v případě, že přihlášené dílo nebude vybráno.
14) Pokud je film vybrán do BLACKSPHERE ONLINE FILM FESTIVAL, je přihlašující kontaktován za účelem doplnění informací a zjištění metody předání filmu pro účely promítání v rámci online televize www.binarycode.one.
15) Přihlašující má právo do začátku festivalu v září 2020 svůj film kdykoliv stáhnout bez uvedení důvodů a bez nároku na vrácení poplatku.
16) Vyhrazujeme si právo jakýkoliv film vyřadit z výběru, pokud jej uznáme jako divácky nevhodný nebo nedosahující základních filmových kvalit.
17) Pořadatelé festivalu si vyhrazují určit pořadí promítaných filmů během BLACKSPHERE ONLINE FILM FESTIVAL a 48–HOUR BLACKSPHERE LIVE FILM FESTIVAL.
18) Přihlášením filmu přihlašující souhlasí s veškerými zde uvedenými podmínkami.
19) Festival si vyhrazuje právo změny podmínek.
20) Vlastníkem a provozovatelem festivalu BLACKSPHERE ONLINE FILM FESTIVAL a BLACKSPHERE LIVE FILM FESTIVAL je společnost Binary code s.r.o. Online festival je promítán na online televizi www.binarycode.one. Partnerem a podporovatelem festivalu je Black Sphere, z.s.
21) Podmínky zaslání audiovizuálního díla jsou: zaplacený poplatek a řádně odeslaná přihláška přes Filmfreeway. V případě oficiální selekce přihlašovaného filmu budete požádáni o zaslání celého filmu v odpovídající kvalitě formou online linku ke stažení příslušného díla. A též podepsané čestné prohlášení.
22) Přihlašující je povinen zajistit dostupnost filmu na odkazu, který pořadatelům poskytne do 1. září 2020, pokud je písemně nebude informovat jinak. Pokud tak neučiní, je z festivalu automaticky vyloučen.
23) Přihlašující dává pořadatelům BLACKSPHERE FILM FESTIVAL právo promítat, posílat a jinak sdílet přihlášené dílo členům komise, kteří rozhodují o zařazení do BLACKSPHERE ONLINE FILM FESTIVAL.

Binary code s.r.o si jako pořadatel festivalu BLACKSPHERE FILM FESTIVAL, BLACKSPHERE ONLINE FILM FESTIVAL a BLACKSPHERE LIVE FILM FESTIVAL vyhrazuje právo tyto podmínky měnit.