CZKEUR

GWD GREATER_JEWELRY_CENTER

200 

Kategorie:

     

    Greater Jewelry Centre je sólovým projektem hudebníka vystupujícího pod jménem Goro White Dog, jednoho ze dvou členů pražského uskupení Ethno Service, jejichž produkce se vyznačuje spojením perkusivních beatů s potemnělými dubovými linkami a důmyslnými samply. Na tomto albu byste ale tep bijícího srdce, zachraňujícího se v dosud horkém lůně kmenové pospolitosti, hledali marně. Tady se pracuje razantněji, mechaničtěji, studeněji. Nepravidelné, nervní beaty střídají agonické plochy. Těžké, litinové údery evokují blíže neurčený postindustriální prostor tísně, rozkladu a ohrožení, který paradoxně zdůvěrňují břitké ohlasy civilizace. Je slyšet pomalé vypouštění páry, šum nezřetelného signálu, krysí chechtání. Kdosi hrkl basou piv, vedle v místnosti běží kotouč opuštěné brusky. V takto dehumanizovaném světě působí distorze bezmála něžně. Hudba přítomnosti.

    Cover foto: Tomáš Kostěnec, Honza Mudra

    Text: Martin Lukáš

    Formáty: MP3, Wav