CZKEUR

Magův dům

90 

Edward Bulwer-Lytton

Tajemné síly jsou jen potud tajemstvím, pokud jsme je neodkryli. Jakmile se to stalo, jsou našimi služebníky. Kdo je nesmrtelný Richard? Na čí stranu se postavíte?

Kategorie:

 

V tom domě straší. První kniha na světě, která vložila do domu mozek a definovala dům, jako symbol tajemna, děsu a skrytých přízraků.

Jacques Bergier a Louis Pauwels v knize Jitro kouzelníků: „Okultisté 19. století a kniha Magův dům tvořily ideové podhoubí nacismu“.

Napsal Edward Bulwer-Lytton
Přeložil Karel Sezemský
Čte Jaroslav Hrdlička
Hudba Jan Burian
Režie Marie Krajplová
Délka 02:25:26
Formát ke stažení WAW, MP3
Obsah nezkrácen
Jazyk český
Vydal Binary Code s.r.o., 2020


„Budete hrát ještě zvláštní úlohu na této zemi, v ději to, který celou zem přivede do rozruchu a překvapení. Pro tyto podivuhodné plány, budete ještě staletí žít, jsa sám divem celému světu. Tehdy veškeré své docílené moci a vědomosti uvedete v platnost, vše to, co po věky různých generací jste získal, a čím jste jim byl: cizincem, – učiní vás lidstva vládcem. Jako stéblo slámy, aneb mohutný strom, když vychřicí jsou uchváceny a vrženy do vzduchu, by opět zpět strženy byly, tak budou tehdy národové strženy hrozným proudem záhuby, který rozvrátí trůny králů a hranice národů. To bude prací vašich kouzel! – Hrozný ničemo a ničiteli, a přec uprostřed ničení a zničení, proti své vlastní vůli, ubohý tvore!“

ukázka I.

 

Podivné oko, oko to hadího lesku, pohledem mne ohromilo. Mimo to shledal jsem v povaze onoho muže zvláštní pýchu a vážnost pocházející z duševní síly a klidu, takže každý řádně vychovaný člověk na mém místě nebyl by měl odvahy osloviti ho, nebo nějaké dotěrnosti se dopustiti.

ukázka II.

 

„Květina každá zanikne, ztratí se, když byla spálena, ať již její součástky sestávaly z jakékoliv látky. Přeměnily se zdánlivě, ztratily se. Nelze jich ani objevit ani znovu oživit. Pomocí chemie je to však možné, že z popele spálené květiny vyvoláme znovu její dřívější obraz.“

ukázka III.

EDICE KOLÉBKA

SLOVO TVOŘÍ ČLOVĚKA

Facebook

Instagram