První ročník Blacksphere Festival

Bedtime stories at the witching hour

O festivalu »

DŮLEŽITÉ: Kvůli špatné pandemické situaci v České Republice, která nadále neumožňuje pořádání veřejných akcí a festivalů, jsme byli nuceni přesunout závěrečnou část Blacksphere festivalu online. Závěrečná část festivalu bude tedy MIMOŘÁDNĚ probíhat online 11.–20. 6. Dále jsme byli nuceni upravit průběh a podmínky festivalu. Podrobné informace o změnách závěrečné části festivalu se dočtete níže.

Z důvodů této neblahé situace jsme se rozhodli nezpoplatňovat přihlášky do dalšího ročníku Blacksphere, jehož závěrečná část bude opět probíhat naživo v Tančírně v Račím údolí v červnu 2022. Hlásit ZDARMA do dalšího ročníku Blacksphere se můžete přes FilmFreeway.

BLACKSPHERE FILM FESTIVAL

 • Programová komise vybírá maximálně 200 filmů, které jsou promítány na BLACKSPHERE ONLINE FILM FESTIVAL a obdrží vavřín Official Selection of Online Screening Witching Hour BLACKSPHERE.
 • Na základě počtu zhlédnutí je vybráno 100 nejúspěšnějších snímků, které jsou promítány v závěrečné části festivalu a obdrží vavřín Finalist of Witching Hour BLACKSPHERE.
 • První 3 nejsledovanější filmy navíc získávají oficiální diplom BLACKSPHERE a vavřín Winner of Online Screening Witching Hour BLACKSPHERE.
 • Jeden nejlepší film vybírá hlasováním odborná festivalová porota. Vítěz obdrží hlavní cenu 800 EUR, festivalovou trofej BLACKSPHERE, oficiální diplom a vavřín Winner of Witching Hour BLACKSPHERE.
 • Jeden nejlepší film vybírá hlasováním publikum. Vítěz obdrží 200 EUR finanční odměnu, festivalovou trofej BLACKSPHERE, oficiální diplom a vavřín Winner of Witching Hour BLACKSPHERE.

O NÁS

BLACKSPHERE je mezinárodní filmový festival, který spojuje online platformu promítání filmů s živým promítáním na závěr festivalu. Festival sestává ze dvou částí. První část – BLACKSPHERE ONLINE FILM FESTIVAL – probíhá online. Druhá část – BLACKSPHERE FILM FESTIVAL – probíhá formou 3 denního filmového maratonu, v rámci kterého se vybrané filmy promítají v červnu 2021 v České Republice. Kvůli mimořádné pandemické situaci bude promítání druhé části festivalu uskutečněno VÝJIMEČNĚ online 11.–20. 6. 2021.

Průběh výběru audiovizuálních děl je následující. Ze všech přihlášených filmů evropská porota odborníků vybírá maximálně 200 filmů, které budou od září 2020 do května 2021 volně přístupné ke zhlédnutí po dobu 7 dnů na BLACKSPHERE online platformě na stránkách online televize www.binarycode.one. Každý den je přidán jeden nový film a je po dobu 7 dnů bezplatně zpřístupněn všem k online zhlédnutí. Následně se podle počtu zhlédnutí každého filmu vybírá 100 divácky nejúspěšnějších filmů, které se budou promítat v červnu roku 2021 v rámci BLACKSPHERE FILM FESTIVAL maratonu, který se bude konat v České republice. Kvůli mimořádné pandemické situaci bude promítání druhé části festivalu uskutečněno výjimečně online. Na závěr BLACKSPHERE festivalu se ze 100 promítaných finalistů vyberou dvě díla, kterým budou uděleny dvě ceny: Cena poroty a Divácká cena.

Druhá část festivalu bude MIMOŘÁDNĚ probíhat online 11.–20. 6. 2021. Sledování finálních 100 snímků bude zdarma a bez registrace pro každého. Pro hlasování o Diváckou cenu bude nutné vytvořit registraci. Každý registrovaný divák bude mít k dispozici 3 hlasy, které může udělit libovolným filmům. Každý film může obdržet od jednoho uživatele jeden hlas. Film s největším počtem bodů na konci festivalu vyhrává Diváckou cenu: 200 EUR, Blacksphere trofej, oficiální diplom a vavřín. Odborná porota v průběhu festivalu neveřejně hlasuje a na konci festivalu vyhlásí Cenu poroty za nejlepší Blacksphere film. Vítěz obdrží 800 EUR, Blacksphere trofej, oficiální diplom a vavřín.

CENY A OCENĚNÍ

V červnu 2021 se udělují ceny:

BLACKSPHERE FILM FESTIVAL

 • BLACKSPHERE FILM FESTIVAL Cena poroty: 800 EUR cash prize, trofej BLACKSPHERE, oficiální diplom a vavřín.
 • BLACKSPHERE FILM FESTIVAL Divácká cena: 200 EUR cash prize, trofej BLACKSPHERE, oficiální diplom a vavřín.

BLACKSPHERE ONLINE FILM FESTIVAL:

 • BLACKSPHERE ONLINE FILM FESTIVAL 1. místo: oficiální diplom a vavřín.
 • BLACKSPHERE ONLINE FILM FESTIVAL 2. místo: oficiální diplom a vavřín.
 • BLACKSPHERE ONLINE FILM FESTIVAL 3. místo: oficiální diplom a vavřín.
 • BLACKSPHERE ONLINE FILM FESTIVAL 100 online finalistů: postup do závěrečné části festivalu a vavříny.

VAVŘÍNY

 • Winner of Witching Hour BLACKSPHERE – Cena poroty
 • Winner of Witching Hour BLACKSPHERE – Divácká cena
 • Winner of Online Screening Witching Hour BLACKSPHERE – 1. místo
 • Winner of Online Screening Witching Hour BLACKSPHERE – 2. místo
 • Winner of Online Screening Witching Hour BLACKSPHERE – 3. místo
 • Finalist of Witching Hour BLACKSPHERE – 100 finalistů online kola
 • Official Selection of Online Screening Witching Hour BLACKSPHERE – 200 finalistů do online kola

PRAVIDLA A PODMÍNKY

Podmínky pro účast na prvním ročníku BLACKSPHERE FILM FESTIVAL jsou jednoduché.

 • 1) Každý přihlašující musí být vlastníkem přihlášeného audiovizuálního díla nebo musí mít autorská oprávnění toto dílo distribuovat.
 • 2) Každý má právo přihlásit své audiovizuální dílo bez ohledu na jeho žánr, délku, datum výroby, věk tvůrců či jejich titulu, a to pokud sám uzná, že jeho film dosahuje základních filmových kvalit.
 • 3) Může se přihlásit jakýkoli studentský, amatérský, profesionální film s libovolnou metráží i žánrem.
 • 4) Přijímané audiovizuální díla mohou být vytvořena jakoukoliv technikou i způsobem vyprávění. Veškeré hrané filmy, animace, dokumenty, narativní i nenarativní díla jsou velice vítána.
 • 5) Přijímáme filmy s ratingem G, PG, PG-13, R, NC-17.
 • 6) Doba vzniku filmu není omezena.
 • 7) Filmy s dialogy musí být poskytnuty společně s anglickými titulky.
 • 8) Limit pro promítání na BLACKSPHERE ONLINE FILM FESTIVAL je 200 filmů. Tyto filmy vybírá ze všech přihlášených filmů odborná evropská porota.
 • 9) Limit pro promítání na BLACKSPHERE FILM FESTIVAL je 100 filmů. Tyto filmy jsou vybírány podle počtu zhlédnutí z 200 filmů promítaných během BLACKSPHERE ONLINE FILM FESTIVAL.
 • 10) Všech 200 vybraných filmů do BLACKSPHERE ONLINE FILM FESTIVAL jsou nahrányna BLACKSPHERE online platformu, kde je každý film promítán vždy po dobu sedmi dnů. 100 filmů s největším počtem zhlédnutí na BLACKSPHERE online platformě postoupí do BLACKSPHERE FILM FESTIVAL. BLACKSPHERE ONLINE FILM FESTIVAL je součástí pořadů online televize binarycode.one a je součástí jejich programu podporujícího tvorbu, umění a kulturní rozvoj.
 • 11) Přijímáme filmy bez ohledu na jejich předchozí promítání v kinech, festivalech, muzeích atd.
 • 12) Přihlášené audiovizuální dílo by se nemělo nacházet volně přístupné k online zhlédnutí, ovšem toto není podmínkou pro vyřazení filmu.
 • 13) Poplatky za přihlášení filmu jsou nevratné, a to i v případě, že přihlášené dílo nebude vybráno.
 • 14) Pokud je film vybrán do BLACKSPHERE ONLINE FILM FESTIVAL, je přihlašující kontaktován za účelem doplnění informací a zjištění metody předání filmu pro účely promítání v rámci online televize www.binarycode.one.
 • 15) Přihlašující má právo do začátku festivalu v září 2020 svůj film kdykoliv stáhnout bez uvedení důvodů a bez nároku na vrácení poplatku.
 • 16) Vyhrazujeme si právo jakýkoliv film vyřadit z výběru, pokud jej uznáme jako divácky nevhodný nebo nedosahující základních filmových kvalit.
 • 17) Pořadatelé festivalu si vyhrazují určit pořadí promítaných filmů během BLACKSPHERE ONLINE FILM FESTIVAL a BLACKSPHERE FILM FESTIVAL.
 • 18) Přihlášením filmu přihlašující souhlasí s veškerými zde uvedenými podmínkami.
 • 19) Festival si vyhrazuje právo změny podmínek.
 • 20) Počty zhlédnutí v průběhu BLACKSPHERE ONLINE FESTIVAL jsou neveřejné a nebudou zveřejněny.
 • 21) Hlasování do Divácké ceny je neveřejné a celkový počet hlasů nebude zveřejněn.
 • 22) Hlasování odborné poroty do Ceny poroty je neveřejné a celkový počet hlasů nebude zveřejněn.
 • 23) Vlastníkem a provozovatelem festivalu BLACKSPHERE ONLINE FILM FESTIVAL a BLACKSPHERE LIVE FILM FESTIVAL je společnost Binary code s.r.o. Online festival je promítán na online televizi www.binarycode.one. Partnerem a podporovatelem festivalu je Black Sphere, z.s.
 • 24) Podmínky zaslání audiovizuálního díla jsou: zaplacený poplatek a řádně odeslaná přihláška přes Filmfreeway. V případě oficiální selekce přihlašovaného filmu budete požádáni o zaslání celého filmu v odpovídající kvalitě formou online linku ke stažení příslušného díla. A též podepsané čestné prohlášení.
 • 25) Přihlašující je povinen zajistit dostupnost filmu na odkazu, který pořadatelům poskytne do září 2020, pokud je písemně nebude informovat jinak. Pokud tak neučiní, je z festivalu automaticky vyloučen.
 • 26) Přihlašující dává pořadatelům BLACKSPHERE FILM FESTIVAL právo promítat, posílat a jinak sdílet přihlášené dílo členům komise, kteří rozhodují o zařazení do BLACKSPHERE ONLINE FILM FESTIVAL.
 • 27) Přihlášením filmu na festival Blacksphere dává tvůrce souhlas k užívání ukázek, či celého filmu, bia tvůrce a grafického materiálu a fotografií za účelem propagace festivalu, festivalových dozvuků a Open Air Blacksphere.
 • 28) Přihlášením filmu na festival Blacksphere dává tvůrce souhlas se zařazením jeho osoby a jeho práce do propagačních materiálů festivalu, festivalu live, festivalových dozvuků a Open Air Blacksphere.

Binary code s.r.o si jako pořadatel festivalu BLACKSPHERE FILM FESTIVAL, BLACKSPHERE ONLINE FILM FESTIVAL a BLACKSPHERE LIVE FILM FESTIVAL vyhrazuje právo tyto podmínky měnit.