Lustry

Ručně vyráběná minimalistická karetní hra Lustry nabízí na malém formátu velké množství strategických rozhodnutí. Hráči se snaží složit ze tří různě barevných balíčků postupku, karty si však mohou navzájem krást, blokovat či schovávat. Nic tak není jisté a vše se může během jediného momentu změnit. Jak rozličné situace řešit, je ale už jenom na vás.

Unboxing

Autor Jaroslav Hrdlička
Počet hráčů 2
Herní doba 10 – 20 min
Doporučený věk 8+

Obsah hry

75 karet rozdělených do tří balíků různých barev po 25 kartách. Každý balík obsahuje 4 větve karet s hodnotou od 1 do 5, ze kterých lze poskládat postupku. Karta s hodnotou 1 je vždy společná pro 2 větve.

Cíl hry

Hráči se střídají v jednotlivých tazích a snaží se jako první poskládat dvě postupky v různých barvách. 

Příprava hry

Pečlivě zamíchejte karty ve třech barevně odlišných balících a rozložte je doprostřed stolu mezi hráče tak, aby mezi nimi byl prostor pro další dva balíky. Tyto tři balíky jsou dobírací, na jejich barevném pořadí nezáleží.

Průběh tahu

Hru začíná hráč, který prohrál v poslední hře. Tah hráče je rozdělen do dvou fází. 

Fáze 1: Dobírání karet

Na začátku tahu si hráč dobere tolik karet, aby jich měl v ruce sedm. Hráč může dobírat karty z libovolného dobíracího či odhazovacího balíku na stole v libovolném počtu (nikoliv však karty z již vyložených postupek). Hráč se na dobírané karty nesmí podívat, dokud nemá dobráno. Pokud hráči z minulého kola zbylo v ruce sedm či více karet, nic nedobírá ani neodhazuje a pokračuje další fází.

Fáze 2: Hraní karet

V této fázi lze hrát libovolně tyto akce:

Vyložení postupky

Pokud má hráč na tahu v ruce alespoň dvě po sobě jdoucí karty z jedné postupky, může je vyložit na stůl pod dobírací balík příslušné barvy a vyložit tak postupku. Každý hráč může mít vyloženou pouze jednu postupku pro každou barvu.

Speciální vyložení postupky

Postupku lze vyložit i pomocí dvou karet s hodnotou 5. Karty s hodnotou 5 se v každé větvi objevují vždy dvakrát. Pro uzavření postupky není třeba mít vyloženy obě kopie karet s hodnotou 5 (viz Uzavření postupky).

Doplnění postupky

Pokud má hráč na tahu v ruce karty libovolné hodnoty, které se hodí do jeho již vyložené postupky, může je do ní doplnit Doplněné karty nemusí na vyloženou postupku svojí hodnotou navazovat.

Odhození karet

Hráč na tahu může odhodit z ruky libovolný počet karet jakékoliv barvy. Odhozené karty dává vždy dospod svého odhazovacího balíku stejné barvy. Odhazovací balíky hráčů jsou z pohledu hráče vždy napravo od dobíracího balíku stejné barvy, odhazovací balíky soupeře jsou tedy vždy nalevo.

Uzavření postupky a vítězství

Když hráč doplní postupku kartami všech hodnot od 1 do 5 a žádná karta není blokovaná (viz Blokování karet), je tato postupka uzavřená a hráč získává jeden vítězný bod. Uzavřená postupka může být od každé barvy ve hře pouze jedna. Soupeř tedy již nemůže uzavřít postupku stejné barvy. Karty uzavřené postupky zůstanou do konce hry na stole. Hráč, který postupku uzavřel, ji nemůže odhodit ani vyměnit (viz Výměna postupky). Zbylé karty této barvy lze i nadále hrát a dobírat. Při uzavření druhé postupky odlišné barvy a získání druhého vítězného bodu hráč vítězí a hra končí.

Blokování soupeřových karet

Pokud má hráč na tahu v ruce kartu odlišné barvy a inverzního symbolu stejné hodnoty, jako je některá z karet v postupce soupeře, může tuto kartu přiložit vedle soupeřovy postupky a kartu tak blokovat. Do blokované postupky lze nadále doplňovat karty, avšak dokud má hráč jakoukoliv kartu v postupce blokovanou, nelze tuto postupku považovat za uzavřenou, ani když obsahuje karty všech hodnot. Každou kartu v postupce lze zablokovat pouze jednou kartou, blokovaných karet může být v jedné postupce více. Kartu s hodnotou 1 blokovat nelze.

Odblokování vlastních karet

Pro odblokovaní karty je potřeba přiložit k blokované kartě kartu stejné barvy a inverzního symbolu, než má blokovaná karta v postupce. Tato karta nahradí blokující kartu, kterou hráč odhodí dospod svého odhazovacího balíku stejné barvy. Karta, která postupku odblokovala, zůstává vyložena vedle postupky a brání tak jejímu dalšímu blokování. Karty pro odblokování nelze vykládat dřív, než k blokování dojde.

Výměna postupky

Hráč na tahu může vyměnit vyloženou postupku za novou. Karty z vyložené postupky i případné blokující karty odhodí v libovolném pořadí dospod svého odhazovacího balíku stejné barvy. Místo nich vyloží karty s postupkou novou.

Kradení karet

V balíku každé barvy se nacházejí tři karty bez symbolů postupky. Hráč na

tahu může tuto kartu vyložit a ukrást supeři z ruky všechny karty jedné barvy. Nezáleží přitom, jakou barvu vyložená karta má. Karty kradení se vykládají před první kartu postupky stejné barvy. Karty kradení lze vyložit i v případě, pokud hráč nemá vyloženou postupku stejné barvy. Postupku lze uzavřít i bez nich, mají nulovou hodnotu. Hráč může své karty před ukradením zachránit vyložením vlastní karty kradení. Není nutné, aby tato karta měla stejnou barvu jako protihráčova karta kradení. Vyložení karty kradení na obranu před okradením je jediný moment, kdy může hráč vykládat karty mimo svůj tah.

Remíza

Může se stát, že má každý z hráčů uzavřenou jednu postupku a všechny karty kradení jsou již vyložené. Oba hráči si přitom drží karty, které potřebují pro dokončení postupky. V takovém případě hra končí remízou.

Tipy a často kladené otázky (FAQ):

Kouzlo odhazovacích balíků

Nezapomínejte, že karty se vždy odhazují DOSPOD odhazovacího balíku dané barvy. V jakém pořadí je tam vložíte, je jen na vás.

Časem zjistíte, že odhazovací balíky neslouží pouze k odhazování karet, které se vám zrovna nehodí, ale lze do nich schovávat karty, které se hodí soupeři, nebo si do nich odložit karty, které nechcete mít v dané chvíli v ruce. Jelikož však není jisté, z jakých balíků bude dobírat soupeř, je při takovém tahu dobré udržet poker face.

Čím méně karet si necháte v ruce na konci svého tahu, tím více karet si doberete na začátku svého příštího tahu.

Konec dobíracích balíků

Pokud dojdou karty v dobíracích balících, hraje se dál. K dobírání lze stále využívat všechny odhazovací balíky.

Karta s hodnotou 1

Tato karta je jedinečná v tom, že začíná dvě větve postupek. Pokud si tedy jeden z hráčů lízne např. kartu s hodnotou 1 a symbolem kruhu, může si vybrat, zda bude sbírat karty se symbolem plného kruhu nebo prázdného kruhu. Když hráč tuto kartu s hodnotou 1 doplní do postupky, soupeř už ví, že postupku s kruhem jen tak neposkládá. O karty s hodnotou 1 se vede největší boj.

Kartu s hodnotou 1 nelze blokovat. 

Dvě karty s hodnotou 5

Pokud to není součást vaší strategie, snažte se nevykládat postupku pomocí dvou karet s hodnotou 5. Dávali byste tak větší prostor soupeři k blokování. Mnohem bezpečnější je mít vyloženou v postupce pouze jednu kartu s hodnotou 5 a vědět, že na její případné odblokování jsou ve hře další dvě karty s inverzním symbolem.

Pokud máte v postupce vyloženou jednu kartu s hodnotou 5 a líznete si další, je zbytečné ji do postupky doplňovat. Na druhou stranu častý výskyt karet s hodnotou 5 poskytuje prostor pro častější vykládání i výměnu postupek, což se může hodit.

Záludnost blokování

Blokovat lze pouze kartou odlišné barvy.

Dávejte pozor, jaké postupky vykládáte vy a jaké soupeř. Pokud např. vyložíte zelenou postupku se symboly prázdných kruhů a následně modrou postupku se symboly plných kruhů, hrozí vám, že se soupeř dostane ke kartám, které vám chybí v jedné postupce a použije je k blokování karet ve vaší druhé postupce.

Podobných situací, kdy se karty takto “zaseknou” je mnoho. Nebojte se proto vyměňovat postupky za nové.

Rychlý přehled pravidel